Language:

Tarptautinė soroptimisčių federacija

Tarptautinė Soroptimisčių (TS) organizacija(Soroptimist International - SI) yra  pasaulinė laisvanoriška profesionalių moterų organizacija, kurių veikla skirta pagerintimoterų bei mergaičių gyvenimo kokybę vietinėse bendruomenėse ir visame pasaulyje.
TS jungia daugiau nei 91.000 narių 127 šalyse. Moterys bei merginos, vykdydamos ir įgyvendindamos projektus, aktyviai kovoja už žmogaus teises, už moters lygiaverčią ir orią padėtį visuomenėje.

TS buvo įkurta 1921 m. Auklende (Oakland), Kalifornijoje, JAV. Pats žodis soroptimist verčiamas iš lotynų kalbos žodžių „soror“ ir „optima“ reiškia „geriausia moterims“ , o verčiant iš graikų kalbos reiškia „geriausia sesuo“.

Kaip nevyriausybinė organizacija TS turi konsultacinį statusą Jungtinių Tautų Ekonomikos ir Socialinių Reikalų Taryboje (ECOSOC), taip pat turi savo atstovus Jungtinių Tautų centruose Niujorke, Ženevoje, Vienoje, Romoje, Nairobyje ir Paryžiuje.

TS Vizija. Kartu kurti pasaulį, kuriame moterys ir merginos, pasiekę individualų ir kolektyvinį potencialą, realizuotų savo lūkesčius, turėtų lygiavertį balsą kurdamos stiprias ir darnias bendruomenes visame pasaulyje.

TS Misija. Soroptimistės inspiruoja veiksmus ir kuria galimybes, kurios keistų moterų ir mergaičių gyvenimą per globalų narių tinklą ir tarptautinę partnerystę.

Tikslai
Šiuo metu TS veikla planuojama pasitelkiant strateginius tikslus, o veiklos uždaviniai suformuluojami 2- 4 metams. Pvz., pirmasis tikslas – Tarptautinis soroptimizmas gerina moterų ir mergaičių gyvenimo kokybę bei padėtį visuomenėje per išsimokslinimą, naujų galimybių suteikimą bei užtikrinimą; Antrasis tikslas: Tarptautinis soroptimizmasyra pasaulio ruporas, didinant išsilavinimo bei lyderystės galimybes moterims ir mergaitėms
 
TS (SI) organizacijos struktūra
TS sudaro keturios Federacijos ir bendra TS Valdyba. Su kai kuriomis išimtimis TS Federacijos atitinka geografinius regionus:
  • TS Didžiosios Britanijos ir Airijos (SIGBI)
  • TS Europos (SIE)
  • TS Amerikos (SIA)
  • TS Pietvakarių Ramiojo Vandenyno  federacija (SISWP)
Keturios federacijos veikia pagal TS konstituciją, nors kiekviena Federacija turi savo konstituciją ir poįstatyminius aktus (by-laws), kurie apima jų vidinę struktūrą, politiką ir procedūras.Lietuvoje soroptimistinis judėjimas reguliuojamas ir klubai priklauso Europos Federacijai.
 
Tarptautinė soroptimisčių Europos Federacija
(Soroptimist International Europe - SIE)

Pirmas klubas Europoje buvo įkurtas Paryžiuje 1924 m. Jo steigėja dr. Suzanne Noel 1930m. įkūrė Europos Soroptimisčių Federaciją. TSE yra padalinta į šalių Sąjungas Federacijos viduje. TSEsudaro 24 Sąjungos (Vokietijos sąjunga, Prancūzijos sąjunga, Italijos sąjunga ir tt.). Nors klubų skaičius Sąjungoje gali kisti, minimalus klubų skaičius sąjungoje turi būti septyni klubai.

TSE vykdo savo veiklą 58 šalyse, kuriose yra 1257 klubai, jungiantys 35.000 narių. TSE sąjungos bei klubai inicijuoja projektus, arba kuria juos, kad pagerintų moterų bei mergaičių gyvenimo kokybę visame pasaulyje. Projektų įvairovė labai plati nuo projektų, skirtų užtikrinti kokybišką geriamą vandenį, sanitariją ir tuo pačiu pakelti gyvenimo kokybę. TSE lobistai tarptautinėse ir Europinėse organizacijose, kaip ir jų narės šalys bei bendruomenės kovoja už žmogaus teises bei lyčių lygybę, darnų vystymąsi ir taiką per tarptautinę gerą valią, draugystę ir supratimą. TSE organizacijos teikia pagalbą ir veikia vietiniu, nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu.