Language:

Tikslai

Šiuo metu tarptautinė soroptimisčių veikla planuojama pasitelkiant strateginius tikslus, o veiklos uždaviniai suformuluojami 2-4 metams.
  • Įtvirtinti aukštus etinius standartus profesinėje veikloje (versle), tarpusavio bendradarbiavime bei kitose gyvenimo srityse.
  • Siekti įtvirtinti žmogaus teises ir ypač gerinti moterų ir vaikų padėtį.
  • Puoselėti įvairių šalių soroptimisčių draugystės ir vienybės dvasią.
  • Gerinti įvairių šalių ir tautybių žmonių tarpusavio supratimą ir pagalbą, nepriklausomai nuo jų politinių, etninių, religinių ir rasinių skirtybių.
  • Šviesti ir įvairiapusiškai lavinti moteris (ypač mergaites), siekiant padėti joms tobulėti dvasiškai ir profesiškai, laikantis nuostatos, kad švietimas - tobulėjimo pamatas, žmonijos pažangos laidas, bei raktas į progresą.