Language:

Fondai


SI Europos Federacija tvarko keturis fondus, kurie daugiausia subsidijuojami narių įnašais. Fondų lėšos naudojamos teikti finansinę paramą šalyse, kuriose yra soroptimisčių klubų ir toms moterims bei merginoms, kurioms ji yra reikalinga.
  • Veiklos fondas palaiko humanitarinius projektus ir remia edukacines programas moterims tose šalyse, kuriose yra įsteigti Soroptimisčių klubai.
  • Stipendijų fondas skiria stipendijas ir dotacijas moterims jų asmeniniam profesiniam tobulėjimui, tolimesnėms studijoms, mokymuisi ar persikvalifikavimui. Dr. Noël fondas yra sudedamoji stipendijų fondo dalis ir remia moterų plastinės chirurgijos specialisčių tobulėjimą.
  • Solidarumo fondas palaiko pavienius klubus ir/ar sąjungas, turinčias laikinų sunkumų dėl mokesčio federacijai mokėjimo, ar padengia kelionės išlaidas soroptimistėms, vykstančioms į specialiuosius susitikimus (žiūrėkite interneto tinklapyje: Solidarumo fondas, narių zona)
  • Dėl nelaimių patirtų nuostolių kompensavimo fondas teikia finansinę pagalbą šalims, įvykus nelaimei ar katastrofai TSF/E veiklos ribose ar kitur. Pašalpos, įvykus nelaimei, skiriamos iš šio fondo lėšų.
Soroptimisčių klubų sąjunga Lietuvoje plačiau dirba su šiais  fondais:
  • Veiklos fondas (Action fund);
  • Stipendijų fondas (Scholarship fund);
  • Dr. S. Noel fondas (Dr. Noël fund, skiriamas kas antri metai)
 
Veiklos fondas
Jis skiriamas pagal paraiškas bei parengtus tokius projektus, kurie dera su numatytomis planuojamam laikotarpiui programomis ir tikslais.SI Europos federacija šiam laikotarpiui siūlo 5 pagrindines programas:
1. Švietimas ir lyderystė (Education and Leadership)
2. Ekonominis įgalinimas (Economic Empowerment)
3. Smurtas prieš moteris (Violence against Women)
4. Vandens ir maisto saugumas (Water and Food Security)
5. Moterų sveikata (Women‘s Health)
Veiklos fondui paraiška 2013-2014 m. rengiama pagal nuorodas šiame psl.
https://extranet.soroptimisteurope.org/download/downloads/file/download/290
Veiklos fondui paraiškos siunčiamos IPP Kathy Kaaf (buvusi prezidentė), o kopija į SIE Headquarters  (SIEHQ@soroptimisteurope.org), iki 2014 m. vasario 28 d.
Klubai paraiškas su projekto aprašymu (anglų ir lietuvių kalbomis) turi pateikti Programų direktorei ir Prezidentei, jie turi būti apsvarstyti sąjungoje ir išrinkti siuntimui į Federaciją, būtinai su Prezidentės parašais.
Užbaigus projektą arba praėjus šešiems mėnesiams nuo projekto pradžios, būtina pateikti ataskaitą.
Stipendijų fondas
Stipendijų fondas SIE įsteigtas 1968 m. Šis fondas suteikia stipendiją moterims, esančioms profesinėje ar verslo veikloje, siekiančioms karjeros pokyčių tobulinantis, studijuojant ar užbaigiant atitinkamus persikvalifikavimo kursus.
Kandidatėmis šiai stipendijai gauti gali būti  soroptimistės ir ne soroptimistės. Prioritetai suteikiami moterims bei merginoms, kurių profesijos ir darbinė veikla yra  laikoma ne tradiciška moterims, taip pat kandidatėms, kurioms reikalinga parama paskutiniųjų studijų metų ar kursų darbų užbaigimui.  
Maksimalus stipendijos dydis iki 15.000 EUR.
Paraiškos formasstipendijoms galite rasti SIE internetiniame puslapyje.Paraiškas siųsti iki 2014 m. sausio 15 d.
Sąjunga  gali siūlyti dvi kandidates, kurias rekomenduoja klubai. Klubas,  kuris siūlo kandidatę, turi pasirūpinti paraiška bei stipendijantės veikla visu laikotarpiu bei atsako už pareiškėjos ataskaitos išsiuntimą Europos Federacijai nurodytu laiku.
Stipendijų fondo pareigūnė Sąjungoje yra atsakinga už kandidačių parinkimą (gal net jų kvalifikacijos patikrinimą).
SIE stipendijų komiteto pirmininkė 2013-2015 m. yra: Mariana Abrantes de Sousa (SI Estoril Cascais, Portugal).
 
Dr. S. Noel fondas, kuris, skiriamas kas antri metai moterims kelti kvalifikacija ir tobulintis plastinės chirurgijos (gydomosios, atkuriamosios) srityje. 2012 m. Lietuva yra gavusi stipendija.
 


 You will find below the  documentation concerning the Action Fund allocations.  According to the Action Fund Statutes, Article 1.a), the  purpose of this  fund is “to support humanitarian projects and  promote educational programmes for women”.   Please, refer to the  Conditions document to know if your club is entitled  to apply for an Action Fund allocation. If so, carefully  fill in the Application form. All applications are to be  sent to IPP Kathy Kaaf,  with a  copy to SIE Headquarters, as soon as possible and preferably  via email. A new  deadline for submitting the applications has finally been  set to February 28th, 2014.
To access the documents, please, click on the links below. For your convenience, you can save  the files on your computer.
Action Fund Call for applications
 (https://extranet.soroptimisteurope.org/download/downloads/file/download/288)
 
       
Statutes of the Action
 Fund  (https://extranet.soroptimisteurope.org/download/downloads/file/download/286)
      
Conditions  (https://extranet.soroptimisteurope.org/download/downloads/file/download/289)
 
        
Application Form  2013-14   (https://extranet.soroptimisteurope.org/download/downloads/file/download/290)
 
        
 Interim report (for projects  2013)  (https://extranet.soroptimisteurope.org/download/downloads/file/download/291)
 
       
Final report (for projects  2013)  (https://extranet.soroptimisteurope.org/download/downloads/file/download/292)
   
 The documentation is  also available from the Federation Members’ Area in  the section  Downloads  Programme & Advocacy  Action  Fund  Kind regards, France for SIE HQ
 
 France  Laurent
 
 Executive  Assistant
 
 Soroptimist  International of Europe
 
72, route de  Florissant
 
 1206  Geneva
 
 Switzerland
 
 
 T. +41 (0)22 346 08 80
 F. +41 (0)22 789 04 43
 
 www.soroptimisteurope.org
 email:  france@soroptimisteurope.org