Language:

Pareigūnės

 

                                                                        

 

Lietuvos Soroptimisčių klubų sąjungos pareigūnių
SĄRAŠAS
(nuo 2021-07)

Eil. Nr.

Pareigos

Pareigūnės

Klubas

Kadencijos laikotarpis

1

SKS prezidentė

Eglė Liškevičienė

Alytaus

2020-2022

2

Viceprezidentė

Rima Šliažienė

Vilniaus 1-mas klubas

2020-2022

3

Viceprezidentė

Rūta Adamonienė

Kauno

2021-2023

4

SKS iždininkė

Alma Okockienė

Raseinių

2021-2023

5

Sekretorė

Modesta Tarasauskienė

Alytaus

2020-2022

6

Programų direktorė

Vilija Vervečkienė

Alytaus

2021-2023

7

Programų direktorės asistentė

Daiva Pasaravičienė

Alytaus

2021-2023

8

Valdytoja

Žaneta Vyšniauskienė

Kauno

2021-2023

9

Valdytojos pavaduotoja

Jūratė Skabeikienė

Šilutės

2021-2023

10

Valdytojos pavaduotoja

Violeta Žalgevičienė

Vilniaus Senamiesčio

2020-2022

11

Finansų komiteto pirmininkė

Violeta Laurinaitienė

Vilniaus 1-mas klubas

2021-2023

12

Revizijos komisijos narės

Marija Deksnienė

Vilma Navickienė

Kauno

Alytaus

2021-2023

13

SKS Konstitucijos priežiūros komisijos pirmininkė

Virgina Pankauskienė

Šilutės

2020-2022

14

SKS stipendijų komiteto pirmininkė

Virginija Bukelskienė

Vilniaus Senamiesčio

2020-2022

15

SKS viešųjų ryšių ir plėtros komiteto pirmininkė

Rima Šeibokienė

Panevėžio

2020-2022

16

SKS viešųjų ryšių ir plėtros komiteto pirmininkės pavaduotoja

Lijana Šerpytienė

Šilutės

2020-2022

17

Mentorė

Aurelija Vaitkuvienė

Vilniaus Senamiesčio

2021-2023