Language:

Istorija

Tarptautinis Soroptimisčių judėjimas Lietuvoje buvo užfiksuotas 1939 m., deja II pasaulinis karas nutraukė šio judėjimo veiklą. Tik 1991m. Vilija Pažemeckienė (Kauno klubo narė), grįžusi iš JAV, subūrė vienminčių moterų ratelį, ir 1992 m. Kaune pagal visas taisykles buvo užregistruotas Tarptautinis Soroptimisčių klubas. Klubo Chartiją įteikė SI Europos Federacijos Prezidentė Gisela Frenderberg. Toliau klubų kūrimas ir steigimas vyko greitai, buvo užregistruoti klubai Vilniuje, Tauragėje, Šilutėje, Panevėžyje ir kituose Lietuvos miestuose.

Kai Lietuvoje jau buvo įregistruoti 5 klubai, 1996 m. buvo įkurta Lietuvos Soroptimisčių Klubų Sąjunga.

Šiuo metu soroptimisčių klubų sąjungoje yra 9 klubai, kurie jungia  150 soroptimisčių.