Language:

Projektai

SIE Programos

Kas keturi metai vyksta tarptautinis Valdybos susirinkimas, kuriame Valdyba numato Veiklos Programą, žinomą kaip Fokus (Focus) Programą, kurios uždaviniai nubrėžia gaires visiems klube organizuojamiems veiksmams.

Fokus (Focus) Programos uždaviniai 2011-2014 metams yra paremti Jungtinių Tautų Tūkstantmečio Vystymosi tikslais sprendžiant svarbius visuomenės iššūkius.

Šiuo metu TSE yra du pagrindinai strateginiai tikslai, o veiklos uždaviniai naujai suformuluoti.

Pirmasis tikslas - Tarptautinis soroptimizmas gerina moterų ir mergaičių gyvenimo kokybę bei padėtį visuomenėje per išsimokslinimą, naujų galimybių suteikimą bei užtikrinimą.

Uždaviniai:
1. Gerinti formalaus, neformalaus ir savaiminio mokymosi galimybes.
2. Padidinti moterų ir merginų įsidarbinimo galimybes bei užtikrinti darbo pastovumą.
3. Panaikinti smurtą prieš moteris ir mergaites; užtikrinti moterų dalyvavimą, sprendžiant konfliktus.
4. Užtikrinti moterų ir mergaičių saugaus maisto naudojimą; pasiekti aukštą moterų ir mergaičių sveikatos priežiūros lygį.
5. Spręsti specialius moterų ir mergaičių poreikius, gerinant aplinkosaugą bei švelninant klimato kaitos ir stichinių nelaimių įtaką.

Antrasis tikslas - Tarptautinis soroptimizmasyra pasaulio ruporas, didinant išsilavinimo bei lyderystės galimybes moterims ir mergaitėms.

Uždaviniai :
1. Sutvirtinti ir didinti tarptautinio soroptimizmo įtaką visuose lygmenyse.
2. Suaktyvinti veiklą ir partnerystę, didinančią tarptautinio soroptimizmo įtaką ir matomumą visame pasaulyje.

SI Europos federacija siūlo 5 pagrindines programas:
1. Švietimas ir lyderystė (Education and Leadership)
2. Ekonominis įgalinimas (Economic Empowerment)
3. Smurtas prieš moteris (Violence against Women)
4. Vandens ir maisto saugumas (Water and Food Security)
5. Moterų sveikata (Women‘s Health)

Švietimas ir Lyderystė

SI Strateginis Planas. Tikslas 1: Tarptautinis Soroptimisčių judėjimas siekia pagerinti  moterų ir merginų statusą per švietimą, įgalinimą ir kitas galimybes (  improve the lives and status of women and girls through education, empowerment or enabling opportunities)

Uždaviniai 1: Padidinti formalaus bei neformalaus mokymosi galimybes (increase access to formal, informal and non-formal learning opportunities)

Ekonominis įgalinimas

SI Strateginis Planas. Tikslas 2: Tarptautinis Soroptimisčių judėjimas siekia pagerinti moterų ir merginų statusą per švietimą, įgalinimą ir įdarbinimo galimybes (improve the lives and status of women and girls through education, empowerment or enabling opportunities).

Uždaviniai 2: Pagerinti priėimą prie ekonominio įgalinimo ir darnių moterų įdarbinimo galimybių (improve access to economic empowerment and sustainable opportunities for the employment of women.) 

Smurtas prieš moteris

SI Strateginis Planas. Tikslas 1: Tarptautinis Soroptimisčių judėjimas siekia pagerinti moterų ir merginų statusą per švietimą, įgalinimą ir kitas galimybes (improve the lives and status of women and girls through education, empowerment or enabling opportunities).

Uždaviniai 3: Išeliminuoti smurtą priešų moteris ir merginas ir užtikrinti moterų ir merginų dalyvavimą sprendžiant konfliktus (eliminate violence against women and girls and ensure women’s participation in conflict resolution)

Vandens ir maisto saugumas
Aplankykite šį puslapį ir paremkite Vandens ir maisto projektus:
http://soroptimistprojects.org/water-and-food

Moterų sveikata  (2011-2013)

SI Strateginis Planas. Tikslas 1: Tarptautinis Soroptimisčių judėjimas siekia pagerinti moterų ir merginų statusą per švietimą, įgalinimą ir kitas galimybes. (improve the lives and status of women and girls through education, empowerment or enabling opportunities)

Uždaviniai 4: Užtikrinti, kad moterys ir merginos turėtų sveiką maistą ir aukščiausio lygio sveikatos priežiūrą. (Insure women and girls have food security and access to the highest attainable standard of health care).