Language:

Narės

  1. Alma Okockienė                                       Klubo prezidentė                                
  2. Danutė Banienė                                       Klubo iždininkė
  3. Daiva Naujokaitienė                                Klubo narė
  4. Ieva Bartusevičienė                                 Klubo narė
  5. Jolanta Lukšienė                                     Klubo  narė
  6. Reda Mažeikienė                                     Klubo narė
  7. Veronika Čirvinskienė                             Klubo narė
  8. Violeta Augustaitienė                              Klubo narė
  9. Vilma Kliknienė                                        Klubo vice prezidentė
 10. Elena Danielienė                                     Klubo senjora