Language:

2013-05-18 LSKS pagrindinis metinis įvykis - delegačių Tarybos susirinkimas ir išplėstinis Valdybos posėdis

2013-05-18 LSKS pagrindinis metinis įvykis – delegačių Tarybos susirinkimas ir išplėstinis Valdybos posėdis

Visuomenės Harmonizavimo Parke (Prienų raj, Vaizgakiemio kaimas) vyko Lietuvos Soroptimisčių Klubų Sąjungos (SKS) Valdybos išplėstinis posėdis ir Delegačių Tarybos susirinkimas. Nors šis renginys buvo dalykinis, tačiau vieta kurioje jis vyko leido organizuoti ir kultūrinę programą. Renginiui tarptautinį aspektą suteikė Islandijos Soroptimisčių Klubų Sąjungos buvusios prezidentės (2010 – 2012) Ingunn Asdis Sigurdardott ir viešnagė.

Dienotvarkėje buvo daug svarstomų ir balsuojamų klausimų, todėl svarbiausias dėmesys teko rinkimams į sąjungos pareigybes, mokesčių klausimai, biudžeto tvirtinimas ir kt. SKS delegatėms atstovavo 13 soroptimisčių (iš 18 pagal sąrašą) iš 7 klubų, dėl svarbių priežasčių nedalyvavo delegatės iš Klaipėdos ir Pasvalio klubų . Rinkimai į Sąjungos pareigybes vyko dalykiškai, buvo diskusijų bei prisistatymų.

Į 7 renkamas pareigūnių vietas pretendavo 10 soroptimisčių iš įvairių klubų. Buvo paskelbta, kad balsavimas bus slaptas. Buvo pristatytos visų kandidačių CV, kiekviena prisistatė asmeniškai arba tai padarė klubo atstovės. Vilija Pažemeckienė perskaitė ištraukas apie balsavimus iš SKS Įstatų, nurodė, kad į vieną vietą kandidatuojanti turi surinkti pusę dalyvaujančių delegačių balsų. Buvo išrinkta balsų skaičiavimo komisija: Nijolė Macevičienė, Virgina Pankauskienė, Elona Mikalauskienė.
Būsima prezidentė 2014-2016 m. vienbalsiai (13 balsų) išrinkta Žaneta Vyšniauskienė (Kauno klubas)
Vice prezidente I 2013-2015m. 12 balsų išrinkta Laima Jonkuvienė (Panevėžio klubas);
Vice prezidente II 2013-2015m. 11 balsų išrinkta Violeta Žalgevičienė (Vilniaus sen. Klubas);
Valdytoja 2013-2015 m. 8 balsais (antras balsavimas) išrinkta Nijolė Netikšienė (Vilniaus I klubas);
Valdytojos pavaduotoja  2013-2015m. 9 balsais išrinkta Vaiva Bagdonienė (Šilutės klubas);
Valdytojos pavaduotoja 2013-2014m. 13 balsų (antru balsavimu) išrinkta Danutė Bubnienė (Vilniaus I klubas) (pagal SKS Įstatus ji išrinkta vietoj N. Netikšienės, kuri išrinkta Valdytoja, - vieniems metams, kurie liko);
Programų direktore 2013-2015m. išrinkta vienbalsiai (13 balsų) Daiva Jakubauskienė (Vilniaus senamiesčio klubas);
Programų direktorės asistente 2013-2015 m. tik per antrąjį balsavimą 8 balsais išrinkta Asta Montvydienė (Raseinių klubas)
Sąjungos iždininkė Audronė Lukošienė pristatė biudžetą ir mokesčių Sąjungai projektą. Jie buvo vienbalsiai patvirtinti mokant Sąjungai nuo kiekvienos narės 50 litų mokestį. 2012 – 2013 metų biudžetas patvirtintas vienbalsiai.