Language:

2016-12-03 Valdybos posėdis Vilniuje

2016 m. gruodžio 3 d. Vilniuje, karininkų Ramovėje,  įvyko SKS valdybos išplėstinis posėdis, kuriame Prezidentė L. Jonkuvienė pristatė savo veiklos kryptis, iždininkė D. Banienė pateikė informaciją finansiniais klausimais,  Ž. Vyšniauskienė pristatė projektą „Knyga mano bičiulė“.

 Stipendijų komiteto pirmininkė I.Ambrulaitienės informavo dėl Federacijos skiriamų stipendijų. N.Petkevičiūtė perskaitė pranešimą „Komunikacija- tarptautinio soroptimistinio judėjimo sekmės garantas“ .

Patvirtintas 2017m. SKS valdybos posėdžių grafikas, kurį pristatė sekretorė D. Tankūnaitė.

Valdytoja A.Balčiūnaitienė pakvietė nares vykti liepos mėn.14-16d. į Florencijoje vykstantį kongresą bei pakviesti 18-25 metų merginas, studijuojančias ar dirbančias STEM srityje nemokamai nuvykti ir dalyvauti renginyje. Detalesnė iInformacija kongreso puslapyje http://www.soroptimoistflorence2017.com/

Taip pat esame kviečiamos dalyvauti 2017m. rugsėjo 29-30d.  Szeged Soroptimisčių klubo Vengrijoje 25 metų jubiliejų.

Posėdžio pabaigoje  klausėme „Laimingų moterų pasulio“ įkūrėjos N. Balinskajos paskaitą.