Language:

Sąjungos prezidentė Laima Jonkuvienė ir buvusioji prezidentė Žaneta Vyšniauskienė lankėsi Kopenhagoje

Spalio 26-28 d.d. Sąjungos prezidentė Laima Jonkuvienė ir buvusioji prezidentė Žaneta Vyšniauskienė lankėsi Kopenhagoje.

26 d. Pareigūnės lankėsi Unicef būstinėje, dalyvavo susitikime su naujai išrinkta Pasaulio Soroptimisčių Sąjungos prezidente Mariet Verhoef Cohen Danijos Sąjungos buv. prezidente Anne Marie Boile Nielsen, Norvegijos ir Olandijos SKS prezidentės. Vyko įvairios diskusijos.

27 d. dalyvavo Danijos Soroptimisčių sąjungos surengtoje konferencijoje - "Lyčių lygybė - sprendimas užkirsti kelią smurtui prieš moteris bei mergaites"

Konferencijos sveikinimo žodį tarė Karen Lisbet Jacobsen-Danijos SKS prezidentė. Konferencijos moderatorė - Ulla Madsen, buvusioji Europos Soroptimisčių Federacijos prezidentė.

Lektoriai:

  • Michael Kaufmann, Kanada, Baltojo kaspino kampanijos įkūrėjas
  • Isabel Yordi Aguirre, Pasaulinės Sveikatos organizacijos, Europos  biuro atstovė
  • Mette Marie Yde Poulsen
  • Išvadas pateikė Lis Ehmer Olesen, Danijos SKS pareigūnė

Visos kelionės metu Lietuvos soroptimistes globojo mums visoms gerai pažįstama Annelise Thomsen. Nuoširdus jai ačiū.