Language:

Panevėžio išplėstinis valdybos posėdis

2016-10-08  Panevėžyje vyko išplėstinis valdybos posėdis. Jo metu savo veiklos ataskaitas pateikė sąjungos prezidentė Žaneta Vyšniauskienė ir iždininkė Jūratė Talailienė. Taip pat prezidentė pateikė vykdytų projetų „Žmogus - ne prekė“ ir „ Moterys ir jaunimas - socialinės lyderystės kūrėjai Lietuvoje“ ataskaitas. Pristatė numatomą vykdyti naują projektą "Knyga - mano bičiulė ir draugas".

Programų direktorė Rūta Janulevičienė išsamiai pristatė klubų nuveiktus darbus, vykdant  Action Fund projektą.

Išklausyta išsami valdytojos Vaivos Bagdonienės ataskaita iš Federacijos Valdytojų konferencijos Sofijoje (Bulgarija).

Žaneta Vyšniauskienė padėkojo savo komandai už puikų ir komandinį dviejų metų darbą SKS valdyboje ir savo regalijas perdavė naujai išrinktai prezidentei Laimai Jonkuvienei.

Gausiai susirinkusios sorpotimistės vakare J. Miltinio teatre žiūrėjo spektaklį "Moterims ir jų vyrams" pagal W. Russell