Language:

Europos Federacijos Valdytojų bei Prezidenčių suvažiavimas Sofijoje, Bulgarijoje

2016 m. liepos 09 - 10 d. Žaneta Vyšniauskienė - Lietuvos Soroptimisčių Sąjungos Prezidentė, Vaiva Bagdonienė-Sąjungos Valdytoja, Jūratė Skabeikienė - Valdytojos pavaduotoja Federacijos kvietimu dalyvavo Sofijoje (Bulgarija) Europos Federacijos Valdytojų bei Prezidenčių suvažiavime. Suvažiavime dalyvavo Prezidentės bei Valdytojos iš 62 Europos bei Afrikos šalių.

Suvažiavime buvo aptartos tolimesnės Europos Federacijos veiklos gairės, numatyti tolimesni bendri Soroptimisčių Europos Federacijoje projektai. Išrinkti ir apdovanoti geriausiai atspindintys soroptimisčių veiklą projektai - "Best Practice Awards 2016".

Daugiausia apdovanojimų teko Vokietijos bei Italijos Soroptimisčių Klubų Sąjungoms.