Language:

Danijos ir Lietuvos soroptimistės sako Ne! prievartai ir prekybai žmonėmis Lietuvoje

Jau beveik ketverius metus,Danijos ir Lietuvos soroptimistės sako Ne! prievartai ir prekybai žmonėmis Lietuvoje. Danijos soroptimisčių sąjungos aštuntojo regiono soroptimistės atsiuntė 22.299 eurų Lietuvos soroptimistėms, kurios kovoja prieš prievartą ir prekybą žmonėmis Lietuvoje! Jūs atlikote didžiulį darbą, rinkdamos lėšas, Danijos sesės. Didelis jums dėkui!
Mūsų projektas prasidėjo 2011 m gegužės 14 d., Lietuvos soroptimisčių klubų sąjungos išplėstiniame susirinkime Klaipėdoje. Susirinkime dalyvavo Danijos soroptimistė ir Klaipėdos klubo draugė Annegrethe Lund, kuri pakvietė Klaipėdos klubą pradėti vykdyti projektą prieš prievartą ir prekybą žmonėmis Lietuvoje. Tuo metu būdama Lietuvos soroptimisčių sąjungos prezidente, pakviečiau visus klubus prisijungti prie šio projekto, nes prievarta ir prekyba žmonėmis buvo ir yra labai rimta problema Lietuvoje.
Lietuvos soroptimistėms labai svarbu jausti jūsų draugystę ir paramą. Sujaudinti jūsų draugiškumo ir finansinės paramos, visi klubai pradėjo savo veiklą, iniciatyvinė grupė sukūrė logotipą ‘‘Žmogus – ne prekė’’, sąjungos valdyba patvirtinome projekto planą (1-oji projekto dalis – prevencinis darbas, 2-oji – pagalba smurto aukoms), o  SKS programų direktorė psichologė Virginija parengė paskaitas šia tema. 2011-2012 Lietuvos soroptimistės organizavo renginius ir skaitė paskaitas mokyklose, aukštosiose mokyklose, universitetuose, vaikų namuose, vaikų dienos centruose, kurių metu platino soroptimisčių parengtą medžiagą (bukletus, skrajutes, parkerius su logotipu, ir kt.). Soroptimistė aktorė Eglė Tulevičiūtė sukūrė spektaklį apie Žaną D’Ark (trys spektakliai vyko Vilniuje, po vieną spektaklį Kaune ir Raseiniuose). Prieš spektaklius informavome žiūrovus apie sąjungos projektą prieš prievartą, po spektaklio soroptimistės dalijo informaciją su pagalbos adresais nukentėjusioms moterims. Antrojo projekto etapo metu, Lietuvos soroptimistės rėmė smurto aukas: padėjo joms sugrįžti į normalų gyvenimą, naudojantis sveikatingumo seansais - muzikos terapija. 2012 m. rugsėjo 29, Vilniuje, Annelise Thomsen ir Annegrethe Lund išklausė klubų ataskaitų. Annelise Thomsen įteikė apdovanojimus trims Vilniaus Gedimino Technikos Universiteto studentams, Vilniaus I-ojo klubo paskelbto konkurso ‘’Soroptimistės prieš prekybą žmonėmis" nugalėtojams. Pagal pirmosios vietos nugalėtojos kūrinį, pagaminome didelius plakatus, kurie buvo eksponuojami šešių Lietuvos miestų autobusų stotelėse 2012 lapkričio 27-gruodžio 10 d. Tūkstančiai Lietuvos moterų ir mergaičių sužinojo apie prekybos žmonėmis pavojus ir mūsų rėmėjas – Danijos soroptimistes. 2013 lapkričio 26 - gruodžio 9 d., pagal antrosios vietos nugalėtojos kūrinį, pagaminome plakatus, kurie buvo eksponuojami kitų šešių Lietuvos miestų autobusų stotelėse.  2013 m. lapkričio 19 d. Raseiniuose buvo atidaryta paroda ‘‘Žmogus – ne prekė’’, kurioje buvo eksponuojami maži plakatai, pagaminti pagal likusius studentų darbus. Parodos atidarymo metu Lietuvos soroptimisčių klubų sąjungos prezidentė Asta Balčiūnaitienė papasakojo apie Danijos soroptimisčių veiklą ir pasidalino gerąja patirtimi po vizito Danijoje 2013 m. rugpjūčio 14-18 d.  2013 m. gruodžio mėnesį paroda buvo eksponuojama Vilniuje, Valdovų rūmuose, o 2014 m sausio mėnesį – Vilniaus Gedimino Technikos Universitete. Vėliau renginiai, pristatant šią parodą, buvo organizuojami Kauno savivaldybėje ir bibliotekose. Parodos atidarymo metu Alytaus Jaunimo centre lapkričio mėnesį, Alytaus klubo soroptimistės organizavo susitikimą su Alytaus jaunimu. 2014 m. gruodžio 10 d. paroda grįžo į Raseinius, ir sekančiais metais keliaus po Raseinių miesto ir rajono mokyklas. 2014 m. Kauno soroptimisčių klubas, įgyvendinant sąjungos projekto antrąjį etapą, pagelbėjo įsigyti išsilavinimą smurto aukoms: trys moterys įgijo socialinio darbuotojo padėjėjo kvalifikaciją ir dvi iš jų jau dirba pagal šią specialybę.
Dėkojame jums už konstruktyvų susitikimą Kopenhagoje, po Valdytojų suvažiavimo, kurį surengė Annelise Thomsen. Lietuvos sąjungos valdytojos Nijolė Netikšienė ir Nijolė Petkevičiūtė bei prezidentė Asta Balčiūnaitienė aptarėme tolesnę veiklą su Pia Dahl, Annelise Thomsen ir Annegrethe Lund.
 
Esame dėkingos už paramą Šilutės klubo projektui, kurio tikslas – parengti vaikų namų mergaites tolesniam gyvenimui, išėjus iš vaikų namų. Tai didelė problema, nes vaikai remiami, kol jiems sukanka 18 metų, o tada jie turi išeiti iš vaikų namų ir pradėti gyventi savarankiškai. Dažnai jauni žmonės, ypač merginos, tampa prostitucijos ir prekybos žmonėmis aukų rizikos grupe. Šilutės klubo soroptimistės panaudojo Danijos sesių finansinę paramą ir nupirko virtuvės ir kirpyklos įrangą bei šiltnamį, kad vaikai galėtų susipažinti su virėjo, kirpėjo ir daržininko profesijomis.  Dėkojame Annegrethe Lund, kuri nukirpo tradicinę juostelę ir atidarė naują virtuvę ir kirpyklą, o taip pat dalyvavo sąjungos susirinkime Klaipėdoje. Lietuvos soroptimisčių klubų sąjungos prezidentė Žaneta Vyšniauskienė (2014-2016), pasiūlė, kad kiti klubai pasektų Šilutės klubo pavyzdžiu, o taip pat organizuotų daugiau paskaitų jaunimui, netgi vaikams. Tęsiant sąjungos projektą prieš prievartą ir prekybą žmonėmis, 2015 m. kovo mėn. prezidentė planuoja surengti parodą ‘‘Žmogus – ne prekė’’ Lietuvos Respublikos Seime.
 
Sąjungos prezidentės Žanetos Vyšniauskienės (2014-2016), buvusios prezidentės Astos Balčiūnaitienės (2012-2014) ir šio projekto iniciatorės, buvusios sąjungos prezidentės Nijolės Netikšienės (2010-2012), o taip pat visų Lietuvos soroptimisčių vardu, nuoširdžiai dėkojame už jūsų draugystę ir finansinę paramą mūsų sąjungos projektui. Visos Lietuvos soroptimistės sako: ‘‘Nuoširdžiai dėkojame Jums, Danijos soroptimistės‘‘. Tikimės, kad mūsų draugystė toliau tęsis. 
 
Su geriausiais soroptimistiniais linkėjimais,
 
Nijolė Netikšienė
Lietuvos Soroptimisčių klubų sąjungos Valdytoja 2013-2015
 
Vilnius, 2014 gruodis