Language:

Moterų ir jaunimo socialinė lyderystė Lietuvoje


LIETUVOS SOROPTIMISTĖS SKATINS MOTERŲ IR JAUNIMO SOCIALINĘ LYDERYSTĘ LIETUVOJE

Lietuvos soroptimistės mobilizuojasi bendram “Action Fund”, Europos Federacijos remiamo projekto “Moterysir jaunimas – socialinės lyderystės kūrėjai Lietuvoje”įgyvendinimui Lietuvoje. Projektu siekiama įtraukti jaunimą, moteris ir vienišas neišnešiotų vaikų mamas į įvairius praktinius formaliojo ir neformaliojo švietimo seminarus; kelti jų kūrybiškumą ir stiprinti socialinę moterų ir jaunimo lyderystę Lietuvoje.

2015.09.12 vyko pirmas Lietuvos Soroptimisčių Klubų Sąjungos Valdybos susirinkimas su Lietuvos Soroptimisčių klubų Prezidentėmis ir Programų direktorėmis Kauno miesto savivaldybėje. Susirinkimo metu buvo aptartas vykdomo projekto veiklos ir organizaciniai klausimai.

Š.m. spalio mėn 10 d. 10 val.  Betygaloje, Raseinių Soroptimisčių klubas organizuoja projekto  „Moterys ir jaunimas-socialinės lyderystės kūrėjai Lietuvoje“vieną iš pasirinktų veiklų- „ Duonos Kelias“

Susitikimo tikslas – puoselėti Lietuvos duonos kepimo tradicijas, organizuoti duonos kepimo  edukacinę programą
“Action Fund” projektą “Moterys ir jaunimas – socialinės lyderystės kūrėjai Lietuvoje” įgyvendins devyni soroptimisčių klubai - Kaune, Vilniuje (du), Alytuje, Raseiniuose, Panevėžyje, Pasvalyje, Klaipėdoje, Šilutėje. Klubai jungia 150 narių į Lietuvos soroptimisčių klubų sąjungą. Lietuvos Soroptimisčių Klubų Sąjunga -  tai – ne politinė ir ne pelno siekianti organizacija, kurios tikslas – padėti moterims, vaikams bei paaugliams atrasti vietą savo gyvenime.

SI prezidentė Žaneta Vyšniauskienė
SI programų direktorė Rūta Janulevičienė