Language:

In Memoriam

Su giliu liūdesiu pranešame, kad netikėtai Anapilin iškeliavo 
Vilniaus Senamiesčio soroptimos klubo narė, mūsų sesė NIJOLĖ ANOŠKIENĖ.
Ji buvo šilta, jautri, dėmesinga moteris, veikli soroptimistė, klubo delegatė, asamblėjos metu išrinkta finansų komiteto pirmininke 2014-2016 m.
 
Su gilia pagarba, meile ir liūdesiu atsisveikiname su Nijole, reikšdamos gilią užuojautą jos šeimai, artimiesiems.

Atsisveikinimas planuojamas Vilniaus Palaimintojo Jurgio Matulaičio bažnyčios šarvojimo salėje vasario 18 d. trečiadienį nuo pat ryto, laidotuvės vasario 19 d. ketvirtadienį.

Vilniaus Senamiesčio soroptimos klubas