Language:

EUROPOS SOROPTIMISČIŲ FEDERACIJA KVIEČIA SIŪLYTI KANDIDATES FEDERACIJOS STIPENDIJAI GAUTI

Europos soroptimisčių Federacija 1968 m. įsteigė Stipendijų fondą. Pagal fondo įstatus stipendijos skiriamos moterims jų profesiniam tobulėjimui ar verslo kūrimui. Vien praėjusiais metais Federacija stipendijoms skyrė beveik 100 000 Eurų, šiomis lėšomis pasinaudojo 23 moterys.

 

Šiuo metu Federacijos stipendijų komitetas vėl kviečia sąjungas ir pavienius klubus teikti kandidačių paraiškas 2021-ųjų metų stipendijai gauti. Maksimali vienos stipendijos suma – 15 000 Eurų, lėšomis reikia pasinaudoti iki einamųjų metų rugsėjo 30 d.

 

Pretendentės gali būti arba nebūti soroptimistės. Pirmenybė teikiama kandidatėms, siekiančioms karjeros netradicinėse moterų veiklos srityse - mokslo, technologijų, inžinerijos, matematikos. Sąjunga gali teikti dviejų pretendenčių kandidatūras. Kandidates turi remti sąjunga ir pavieniai klubai, nes jų vardu teikiamos paraiškos. Paraiškų pateikimo terminas yra 2021 m. vasario 1 d., bet, kadangi reikės parengti gana daug dokumentų, todėl kviečiame klubus apsvarstytų savo kandidačių pavardes pateikti Sąjungos prezidentei Eglei Liškevičienei, sekretorei Modestai Tarasevičienei arba Stipendijų komiteto pirmininkei Virginijai Bukelskienei  iki 2020 m. gruodžio 31 d.

 

Sąjungos valdyba