Language:

Kandidačių teikimas soroptimistinėms stipendijoms gauti 2020-2021 m.

Mielosios soroptimistės,

Siunčiu informaciją apie kandidačių teikimą soroptimistinėms stipendijoms gauti 2020-2021 m.

 

Mūsų sąjunga gali pateikti dvi kandidates Europos federacijai. Taigi pasinaudokime galimybe, nes ši stipendija yra puiki mūsų organizacijos priemonė ne tik padėti merginoms ir moterims, siekiančioms mokslo, skleidžiant joms informaciją apie galimybę gauti finansinę paramą vienu iš šių atvejų:

 1) baigti studijas,

 2) įgyti aukštesnę kvalifikaciją pasirinktoje profesijos srityje arba

3) įgyti kitą/papildomą profesiją,

bet taip pat ir didinti organizacijos žinomumą visuomenėje bei pritraukti naujų narių.

Svarstant kandidatūras Europos federacijoje, pirmenybė gali būti teikiama kandidatėms, studijuojančioms/dirbančioms netradicinėse moterims srityse, t.y. STEM (mokslo, technologijų, inžinerijos, matematikos) ir toms, kurios 2020-2021 metais užbaiginės studijas arba kursus.

Maksimali stipendijos suma yra 15 000 eurų, tačiau įspėkime kandidates, kad visa suma paprastai neskiriama.

 

Taip pat šiais metais teikiamos kandidatūros Dr. Noel stipendijai gauti. Tai turi būti gydytoja, besispecializuojanti plastinėje/rekonstrukcinėje chirurgijoje ir norinti toliau gilinti žinias šioje srityje. Mūsų sąjunga gali pateikti vieną kandidatę.

 

Taigi šiais metais galime pateikti iš viso 3 kandidatūras!

 

Kandidatės gali būti: 1) soroptimistės 2) ne soroptimistės ir 3) soroptimisčių giminaitės.

Jeigu kandidatė bus ne soroptimistė, jai turės parašyti rekomendaciją soroptimistė.

 

Klubas, radęs tinkamą kandidatę, jai turi išsiųsti užpildyti:

  • stipendijos anketą (Scholarship Worksheet)
  • kandidatė pateikia papildomus dokumentus:

1. kandidatės įsipareigojimą (Candidate’s engagement letter)

2. kandidatės motyvacinį laišką (Candidate’s motivation letter)

3. klubo, teikiančio kandidatūrą, prezidentės laišką (Letter from the President who presents the Candidate)

4. soroptimistės rekomendaciją (jeigu kandidatė yra ne soroptimistė) (Letter of recommendation from a Soroptimist member (if the Candidate is not Soroptimist)

5. profesionalo, pažįstančio kandidatę, rekomendaciją (Recommendation by a professional person who knows the Candidate)

6. dokumentą, patvirtinatį, kad kandidatė yra priimta studijuoti discipliną/dalyką, kuriam prašo finansavimo (Document attesting that the Candidate is admitted to the studies she asks the grant for)

7. dokumentą, kad studijuoja (Document attesting the ongoing studies)

8. numatomą biudžetą, kurio prireiks studijoms arba projektui baigti (The expected budget for the studies or project to be completed)

9. (tiktai Dr. Noel stipendijai) plastinės chirurgijos gydytojo, kuris yra plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos draugijos narys, rekomendaciją

10. vieną spalvotą kandidatės nuotrauką (paso nuotraukos dydžio) (One colour passport-sized photograph of the Candidate).

Klubo prezidentė kandidatės paraišką su visais dokumentais turės pateikti internetu. Tam jinai turės būti prisiregistravusi prie Europos federacijos tinklapyje esančio Member area. Detalesnę informaciją apie šį žingsnį pateiksime vėliau tiems klubams, kurie tai darys.

 

Paraiška turės būti įkelta iki 2020 m. sausio 20 d., nes sąjungos prezidentė iki vasario 1 d. turės ne daugiau kaip 3 paraiškas (2 ÷ 1) patvirtintinti federacijai po kandidatūrų svarstymo su sąjungos valdyba ir Stipendijų komiteto pareigūnėmis.

 

Kandidatės, kurioms 2020 m. Valdytojų suvažiavime bus paskirtos stipendijos, finansavimą gaus 2020 m. spalio - 2021 m. rugsėjo  laikotarpiui. Stipendiatės turės jos kandidatūrą teikusiam klubui iki 2021 m. gruodžio 31 d. pateikti ataskaitą (pagal EF pateiktą formą).  Klubas šią ataskaitą išsiųs sąjungai, o ši privalės persiųsti Europos federacijai iki 2022 m. vasario 15 d.

Sąjunga, nepateikusi stipendiatės ataskaitos. bus nubausta - negalės teikti kandidatūrų kitus dvejus metus.

 

LINKIU SĖKMĖS!

TAIP PAT NEDELSKIME, NES ŠIS LAIKOTARPIS KANDIDATĖMS, TAIP PAT IR KLUBUI SUTVARKYTI VISUS DOKUMENTUS NĖRA ILGAS.

 

Vaiva Bagdonienė

LSS Stipendijų komiteto pirmininkė 2018-2020 m.

vaiva.bagd@gmail.com

 

SIE Scholarship Funds Statutes

SIE Scholarship Information and Schedule

SIE Scholarship Instructions for application

SIE Scholarship worksheet

 

Templates for the supporting documents:

Ø  Candidate’s Engagement

Ø  Union/Single Club endorsement