Language:

2019 m. birželio 29 d. įvyko Lietuvos soroptimisčių klubų sąjungos posėdis

RINKIMAI

Lietuvos soroptimistinių klubų atstovių automobiliai š. m. birželio 29 dieną skubėjo link Biržų, kur pilies patalpose  įvyko Lietuvos  klubų sąjungos (toliau – LSKS) pareigūnių rinkiminis posėdis. Jo metu buvo išrinktos 2019-2021  metų pareigūnės. Jomis tapo:

             

LSKS viceprezidentė - Violeta Krivickienė (Panevėžio klubas);

LSKS valdytoja - Monika Pleivytė Thomsen (Šilutės klubas);

LSKS  programų direktorė - Vilija Vervečkienė (Alytaus klubas)

LSKS programų direktorės asistentė Audronė Mockienė (Vilniaus 1-as klubas);

LSKS finansų komiteto pirmininkė - Alma Bačiulienė (Vilniaus 1-as klubas);

LSKS revizijos komisijos narė - Loreta Alsė (Šilutės klubas);

LSKS mentorė - Jūratė Skabeikienė (Šilutės klubas).

 

LSKS planai

Violeta Žalgevičienė, LSKS prezidentė, pristatė naują sąjungos projektą “Senjorės puošia pasaulį”. Projekto tikslas - pagerbti garbaus amžiaus aktyvias moteris, užsiimančias visuomenei naudinga veikla.   

Kitas LSKS projektas -  tarptautinė konferencija “Listening to the woman”, kuri vyks šių metų rudenį. Į planuojamą konferenciją  bus kviečiami lektoriai iš Lietuvos ir užsienio.

 

KLUBŲ BENDRADABIAVIMAS KITŲ ORGANIZACIJŲ PROJEKTUOSE

Raseinių soroptimistinis klubas kartu su Raseinių krizių centru  pasirašė sutartį projektui „Tarpinstitucinis bendradarbiavimas, užtikrinant prieinamas socialines, medicinines ir  psichologines paslaugas nukentėjusiems ir galėjusiems nukentėti nuo prekybos žmonėmis bei prekybos žmonėmis prevencija“

VŠĮ „Pajautos grupė“ kartu su VŠĮ „Europos moterų verslo vadyba“ (EWMD Lithuania) pakvietė LSKS klubus prisijungti prie moksleivių pilietiškumo  projekto „Virtualus manekenas“, kuris bus vykdomas šiais metais.

 

KLUBŲ INICIATYVOS

Kauno klubas surengė puikią konferenciją “Vanduo – informacijos ir gyvybės nešėjas”, Vilniaus I klubo narės buvo kviečiamos ir dalyvavo konferencijoje “Moters vaidmuo kintančiame pasaulyje”, Alytaus klubas prisidėjo prie spektaklio “Seen” šlovės.

Panevėžio, Vilniaus senamiesčio, Alytaus, Vilniaus I  klubai numato dalyvauti 2019 m. lapkričio 21-23 d. įvyksiančioje konferencijoje “Lyčių studijos ir tyrimai 2019: šimtmečio pasiekimai ir perspektyvos”.

Laima Jonkuvienė, LSKS valdytoja, inicijavo Vilniaus 1-o klubo ir Kauno soroptimisčių klubo dalyvavimą Europos Federacijos (Soroptimist International Europe) organizuotame foto konkurse (nuotraukoje – Kauno klubo narės, numezgusios apklotą soropimistiniais motyvais, nuotraukos autorė Vilniaus 1 – klubo  narė Danutė Tamošiūnatė - Bubnienė) 

 

GAUTOS IR NUMATOMOS STIPENDIJOS NAUJŲ NARIŲ SKATINIMUI

Galime pasidžiaugti, kad Europos  federacija (SIE) skyrė 4000 Eur stipendiją Raseinių klubo atstovei Redai Mažeikienei, jos kvalifikacijos kėlimui. LSKS  numato įsteigti 1-2 stipendijas savanoriaujančioms jaunoms merginoms.  Stipendijų dydis – 100 Eur,

 

NAUJIENOS IŠ EUROPOS

Laima Jonkuvienė, LSKS valdytoja, ir  Žaneta Vyšniauskienė, SIE pareigūnė, pristatė Europos federacijos valdytojų suvažiavime Zagrebe svarstytus klausimus bei savo įžvalgas ir pastebėjimus.  

 

DĖMESYS NARĖMS

Violeta Žalgevičienė, LSKS prezidentė, pasveikino birželio mėnesį gimusias nares,  jubiliates bei kadenciją baigusias pareigūnes.

 

PRAMOGOS

Toliau posėdžio dalyvės pietavo jaukiame  Biržų pilies restorane, žvalgėsi  po Biržų Sėlos muziejų, klausėsi nuostabios Biržų tarme kalbančios gidės. Sekmadienį  vyko šiltas susitikimas su Biržų reformatų bažnyčios klebonu Rimu Mikalausku, vėliau – apžvalginė ekskursija „Kirkilų apžvalgos bokštas, karstiniai ežerėliai“. Kirkilų amatų centre soroptimistės ragavo tautinio paveldo kulinarinius patiekalus.