Language:

2018 m. rugpjūtis Šilutės Soroptimos klubui – 20 metų.

 „Šilutės Soroptimos klubas“ rugpjūčio pabaigoje atšventė savo dvidešimtmetį. Ši šventė buvo puiki proga susitikti bendramintėms iš 7 Lietuvos klubų, viešnioms iš Latvijos ir Vokietijos, draugais iš Šilutės Rotary bei Inner Wheel klubų ir pasidžiaugti savo prasminga veikla moters padėties visuomenėje gerinimo, švietimo, sveikatos apsaugos, aplinkosaugos, geros valios ir bendradarbiavimo bei kitose srityse.

Tarptautinė soroptimisčių organizacija Soroptimist International (įkurta 1921 m.) yra pasaulinė laisvanoriška profesionalių moterų organizacija, jungianti daugiau kaip 180.000 narių daugiau kaip 3.000 klubuose 132 pasaulio šalyse. Šiai organizacijai priklausančioje Lietuvos soroptimisčių sąjungoje yra 7 klubai.

Šilutės Soroptimos klubo veikloje dalyvauja 22 įvairių profesijų moterys. Bendradarbiaujant su partnerių klubais iš Vokietijos, Olandijos, Islandijos ir Danijos, nuveikta išties nemažai gerų darbų.

Vykdyti daugiau kaip dešimt projektų ( „Pagalba moterims, patyrusioms fizinę (seksualinę) ir psichologinę prievartą” (2002), „ Studijų stipendijų fondas gabiam, mokslo siekiančiam jaunimui“ (2003-2008), Projektas organų donorystės propagavimui „Priimk mano meilę ir saugok mane”(2007), „Šilutės vaikų ligoninės žaisloteka- biblioteka“, „Gražiname savo miestą (gėlynas)“, „Moterys eina vandens (fontanėlis mokykloje)“, „Langas į gyvenimą. Svajonių sodas“ Saugų VGN(2011-2017), „Moterys, išmokime pačios spręsti savo problemas“(2016), „Dovanok lietuvišką knygą Airijos lietuviams“ (2017) ir kt. Miestui dovanoti suoliukai, įrengtas gėlynas, vandens fontanėlis mokykloje, pasodinta medelių.

Kitos klubo veiklos yra jo narių švietimas, užsiėmimai asmeniniam tobulėjimui, kultūrinė pažintinė veikla, bendradarbiavimas su kitomis organizacijomis Lietuvoje ir užsienyje bei paramos organizavimas ir teikimas labiausiai pažeidžiamiems mūsų visuomenės nariams.

Jūratė Gusevienė, Šilutės Soroptimos klubo prezidentė 2017-2019 m