Language:

2013 m. gruodžio 7 d. Valdybos susirinkimas Vilniuje

Gerb. klubų Prezidentės, LSKS Valdybos narės ir visos Pareigūnės,
 
Labai kviečiame į išplėstinį Valdybos posėdį Vilniuje, gruodžio 7 d.
Posėdžio pradžia - 11.00 va.l, pabaiga - 14.00 val.; registracija nuo 10.30 val.
Posėdžio vieta: Vilnius, Valdovų Rūmai (Katedros a. 4), lankytojų vestibiulio auditorija.

Dienotvarkė:

 

1. Klubų mokesčių 2013-2014 m. klausimas (prezidentė A. Balčiūnaitienė, iždininkė A. Lukošienė) 5 min
2. Projekto „Prieš prekybą žmonėmis” kartu su Danijos Soroptimistėmis vykdymo svarstymas (valdytoja N. Netikšienė, programų direktorės pavaduotoja Asta Montvydienė) 15 min
3. Naujos pareigybės - „scholarship„  įtvirtinimo Lietuvos Soroptimisčių Klubų pareigybių sąraše aptarimas (prezidentė A. Balčiūnaitienė) 3 min
4. Sąjungos projekto „Būkime Bitutės” pristatymas ir sąmata (valdytoja N. Petkevičiūtė) 8 min
5. Tarptautinė Soroptimisčių ir žmogaus teisių diena (vice prezidentė - L. Jonkuvienė) 7 min
6. Valdytojų, dalyvavusių Berlyno Valdytojų suvažiavime rašytinių ir žodinių ataskaitų pristatymas (N. Petkevičiūtė, D. Spiečienė) 10 min
7. Pareigų pasiskirstymas tarp SKS Vice prezidenčių  (prezidentė A. Balčiūnaitienė) 5 min
8. Dėl klubų plėtros (naujo klubo ar padalinio formavimas Lazdijuose (vice prezidentė - V. Žalgevičienė) 5 min
9. Dr. Noel stipendijos laimėtojos Giedrės Stundžaitės - Baršauskienės pranešimas 10 min


Einamieji reikalai
1. Dėl kandidačių į techninių komitetų pirmininkes 2014 m. gegužės mėn. rinkimuose (besibaigiant kadencijoms -  plėtros, konstitucijos, finansų komitetų; valdytojos, valdytojos pavaduotojos ir valdytojos
2. Kiti Sąjungai ir klubams svarbūs klausimai.
Klausimai. Diskusijos. (15 min)
 
Dirbsime be kavos pertraukų, po posėdžio ekskursija po Valdovų Rūmus. Apie Valdovų Rūmus mums papasakos Valdovų rūmų atstatymo fondo valdybos narys gerb. E. Kulikauskas.
Pietauti numatyta po ekskursijos. PietausimeVilniaus universiteto kavinėje „Aula“,  Pilies g. 11.
PARKUOTIS: 1. Gedimino pr. požeminiame garaže; 2. Prie Neries, šalia Taikomosios dailės instituto esančioje automobilių aikštelėje. Mašinų parkavimas pirmadieniais – šeštadieniais nuo 8 – 20 val. Vilniuje yra mokamas.
 
 
SKS prezidentė                  Asta Balčiūnaitienė
SKS sekretorė                    Rūta Urbanskienė